Wystawca

SCEP_2020_Ediko.png

20/01/2020

Ediko Sp. z o.o. to polska firma świadcząca kompleksowe usługi zarządzania środowiskiem druku dla biznesu. Wysoka jakość serwisu drukarek to przede wszystkim efekt doświadczenia, pozyskiwanego już od ponad 20 lat. Wysokie oczekiwania klientów były dla Ediko inspiracją do stworzenia MPS Satellite - autorskiego systemu monitorującego urządzenia drukujące. System ten odgrywa istotną rolę dla zapewnienia ciągłości pracy drukarek i obok systemów wydruku podążającego, takich jak PaperCut czy SafeQ, jest najbardziej pożądanym przez klientów narzędziem.