Jury konkursu
Smart City Poland Award

Przedstawiamy Państwu grono specjalistów, wybitnych ludzi świata nauki i biznesu, którzy zgodzili się zasiąść w Jury pierwszej edycji konkursu Smart City Poland Award.

SzCiupa.jpg
Szymon Ciupa

Ekspert ds. Smart City i GIS. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we wdrażaniu inteligentnych technologii. Specjalizuje się m.in. tematyce cyfrowej gospodarki przestrzennej, zastosowaniu danych przestrzennych i wskaźników do oceny wydajności miasta, ISO37120 oraz miejskich systemach informacji przestrzennej. Realizował projekty z zakresu smart city, GIS, e-administracji oraz analizy i wizualizacji danych m.in. dla: Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań. Jest autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, The GIS Professional (USA), Przeglądzie Komunalnym, miesięczniku Urbanista, czasopiśmie Inteligentne Miasta i Regiony. Wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi bloga o miastach inteligentnych w Polsce: www.smartcity-expert.eu

JGorski.jpg
dr Jarosław Górski

Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca miast w Związku Miast Polskich, współtwórca International Place Branding Association. Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności obszarów terytorialnych oraz marketingu miejsc. Jest autorem licznych strategii, programów, projektów doradczych, badawczych oraz edukacyjnych w obszarze marketingu samorządów oraz przedsiębiorstw. Współtworzył rozwiązania strategiczne m.in. dla samorządów województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, miast Kraków, Warszawa, Gdynia, Łódź, Kielce, Gołdap, Gniewino, Bartoszyce, Płońsk, Ciechanów i in.

Dominika Kaczorowska-Spychalska (002).jp
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska 

Pracuje  jako  wykładowca  na  Uniwersytecie  Łódzkim,  pełniąc  funkcję  adiunkta  w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania.  Jest ekspertem Uniwersytetu Łódzkiego w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber Oeconomicus, Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human). 
W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Obecnie jest współautorką nowego programu „Inteligentne technologie i człowiek” na portalu TuŁódź. 

maciej_kowalczyk.jpg
Maciej Kowalczyk

Współzałożyciel i główny doradca PHENO HORIZON – zespołu łączącego doświadczenie i wiedzę urbanistów, ekonomistów i socjologów, których misją jest budowanie lepszej przestrzeni życia w obrębie miast, województw, regionów. Ekspert i doradca miast w zakresie wykorzystania potencjału i rozwoju zgodnego ze światowymi rozwiązaniami. Znawca narzędzi komunikacji oraz konsultacji pomiędzy zwaśnionymi środowiskami w dążeniu do znalezienia i wdrożenia dobrych rozwiązań. Zaangażowany we wsparcie polskich miast w zakresie wdrażania zasad cyrkularnej ekonomii. Z pasją angażuje się w międzynarodowe i krajowe projekty badawcze. Aktywnie pracuje w międzynarodowych zespołach: REPAiR (cel: wsparcie miast na cełym świecie we wdrażaniu zasad cyrkularnej ekonomii) i WATERDRIVE (cel: poprawa jakości wód Morza Bałtyckiego). Jego działaniom przyświeca główny cel: móc realnie wpłynąć na poprawę jakości świata, w którym żyjemy.

jury.jpg
Wiesława Kwiatkowska

Ekspert Związku Miast Polskich w sprawach samorządowych, oceny merytorycznej projektów w obszarach: administracja publiczna, Informatyka; społeczeństwo informacyjne; Infrastruktura społeczna; infrastruktura systemu oświaty. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, współtwórca projektów WOF ZIT z zakresu elektronicznych usług publicznych. Współorganizator i wykładowca „Akademia Wójta” cykl szkoleń prowadzonych dla wójtów i burmistrzów z terenu całego kraju przez Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Wspomagania Wsi, w zakresie problematyki samorządowej, w szczególności małych miast i wsi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej oraz Sekretarz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego.

adam5.JPG
Adam Mikołajczyk

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce, m.in. dla Województwa Pomorskiego, miasta Łeby, regionu   Suwalszczyzny,  uzdrowiska  Supraśl  itd.  Od 2010 r.  inicjator  powołania  i prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. W 2015 roku został także członkiem-założycielem w nowo powstałej międzynarodowej organizacji - International Place Branding Association (www.placebranding.org).

01_Fot_P.Niklas_8732.jpg
dr inż. Aleksander Orłowski

dr inż. Aleksander Orłowski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, v-ce prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Zawodowo zajmuje się badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities, współautor (2016-2017) badań gotowości do Smart City dziesięciu czołowych polskich urzędów miejskich, autor książki: Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City (2019). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców 2016-19), sekretarz Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (2019-2023), odbywał staże naukowe m.in. w University of Newcastle Australia, Lebniz University Hannover, Visual Interaction&Communication Technologies VicomTECH San Sebastian. Konsultant, członek zespołów przygotowujących m.in. projekt Inteligentnej Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego: Smart Port&City.

AReńca.JPG
dr Agnieszka Rzeńca

Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W swojej pracy naukowej   łączy   tematykę   ekonomiczną   z   ochroną   środowiska, szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego. Główne obszary zainteresowań to m.in.: zasobooszczędne gospodarowanie miast, ekoinnowacje, gospodarka niskoemisyjnej, form współpracy w ochronie środowiska. Współautorka wielu opracowań strategicznych dla samorządów lokalnych i regionalnych z zakresu ochrony środowiska, planowania zintegrowanego i rewitalizacji.  Współtwórca i realizator innowacyjnego kierunku kształcenia EkoMiasto na Uniwersytecie Łódzkim.