Konferencja targowa

Smart City Expo Poland

I edycja - 2019

Partner merytoryczny Konferencji  - Deloitte Polska.

DEL_PRI_CMYK.png

11 czerwca 2019

09:00 – Otwarcie hali dla zwiedzających

10:00 - 10:30 - Uroczyste otwarcie targów, powitanie gości
            10:30 - Rozpoczęcie konferencji targowej
10:30 - 10:45 - Smart City jako koncepcja zrównoważonego rozwoju - Irena Pichola, Partner, lider zespołu ds.                                                    zrównoważonego rozwoju w Deloitte
10:45 - 11:45 - Mobility as a Service - kluczowy element inteligentnego miasta - Jarosław Gromadziński, Deloitte 
11:45 - 12:30 - Możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na wdrożenia rozwiązań smart  - Mariusz Banaś, Deloitte                            Legal

 

Blok tematyczny: Dane w mieście przyszłości 
12:35 - 13:05 - Open data platforms w miastach w kontekście ISO – Paweł Sokołowski - Asseco Data Systems S.A.
13:05 - 13:20 - Zarządzanie i wykorzystania cyfrowych danych miejskich dla poprawy jakości życia w mieście - Smart City
13:20 - 13:35 - Jak zbierać i analizować problemy i potrzeby miasta? - BIT S.A.
13:35 - 13:50 - Bezpieczeństwo Smart City w kontekście rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo obywateli,                          danych i urządzeń. - Cyberus Labs Sp. z o.o.

13:50 - 14:20 - Debata

Blok tematyczny: Inteligentna infrastruktura miejska (budynki, energetyka, oświetlenie, łączność) 
14:25 - 14:40 - Smart Geologia dla Smart City - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
14:40 - 14:55 - Emitel w projektach Smart City, IoT - Krzysztof Szydłowski – EmiTel S.A. 
14:55 - 15:10 - Inteligentna infrastruktura oświetleniowa – pierwszy krok do inteligentnego miasta. – (Signify Sp. z o.o. -                                    Grzegorz Ślusarczyk
15:10 - 15:25 - Niezawodność dostaw energii elektrycznej - Energoprojekt Katowice S.A. - Janusz Kurpas, Dyrektor Obszaru                            Przesył i Dystrybucja
15:25 - 15:40 - Schreder – więcej niż oświetlenie - Schréder Polska Sp. z o.o.
15:40 - 16:10 - „Architektura może wpływać na rozwój i zdrowie naszych dzieci? Przedszkole przyszłości - W.P.I.P. Sp. z o.o. 
16:10 - 16:40 - Debata - Prowadząca dr Dominika Kaczorowska - Spychalska 

 

17:00 - Zakończenie pierwszego dnia targów

12 czerwca 2019

09:00 – Otwarcie hali dla zwiedzających

10:00 - Rozpoczęcie konferencji targowej

Blok tematyczny: Czy nowoczesne usługi płatnicze mogą wspomóc zarządzanie miastem i ułatwić codzienne                funkcjonowanie jego mieszkańcom? 
10:00 - 10:30 - Smart płatności w smart city - Polskie ePłatności S.A. - Bernard Boczar – Dyrektor ds. Rozwoju Produktów                                Samoobsługowych oraz Kamila Kaliszyk – Mastercard Vice-President Business Development 
10:30 - 10:45 - Elektroniczne kanały płatności za bilety komunikacji miejskiej w Łodzi – Adam Kralisz - MKP Łodź

 

Blok tematyczny: Jak mierzyć „inteligencję” miasta i jakie ma „ona” znaczenie dla ich wizerunku?
10:50 - 11:05 - Norma PN-ISO 37120 – narzędzie do oceny efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju                                        społecznego - Sławomir Wilczyński - Główny Specjalista - Polski Komitet Normalizacyjny
11:05 - 11:20 - Przebieg procesu certyfikacji na przykładzie Lublina - Piotr Żyśko - Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i                                Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin,

Blok tematyczny: Miasto estetyczne – rosnące oczekiwania mieszkańców
11:25 - 11:40 - Inteligentne meble miejskie - Łukasz Siódmok - Fulco System
11:40 - 11:55 - Oszczędna, łatwa w instalacji, proekologiczna. E-papierowa informacja pasażerska firmy Dysten. 
11:55 - 12:10 - UMS (Urban Management System) - nowoczesne zarządzanie przestrzenią parkingową w Twoim mieście -                                Michał Sejmicki
12:10 - 12:35 - Lego dla inteligentnych miast – Meble Solarne SEEDIA

12:35 - 12:50 - Rozwiązania Smart City w internecie rzeczy T-Mobile - Maciej Szafran - T-Mobile 
12:55 - 13:10 - Euro2024

17:00 - Zakończenie targów