2021

21 października
*Poszczególne bloki tematyczne są wstępnymi propozycjami a ich zakres i tematyka mogą ulec zmianie wraz z dołączaniem do konferencji kolejnych prelegentów.

09:00 - 11:25 A sustainable and smart city

09:00 – uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości (scena główna),
09.30 – 09.45 – Orange
11:00 – Dyskusja plenarna

Bruno Hervet (SUEZ Consulting CEO & Executive Vice President Smart Cities SUEZ Group)What levers does the smart city implement to improve the quality of life of its inhabitants? What solutions can be deployed to help it to meet tomorrow’s challenges?

11:25 - 12:50 Systemy monitoringu miejskiego a bezpieczeństwo                                 publiczne

11:25 – Bosch
11:40 – Milestone
11:55 – HIKVision
12:10 – Bosch
12:25 – Dyskusja plenarna

12:50 - 14:15 Transport publiczny, mobilność miejska i infrastruktura                               transportu miejskiego w czasach „post - pandemicznych”.

12:50 – Mikołaj Kwiatkowski - "Wykorzystać szanse! Czy pandemia                                                              będzie motorem zmian?"
                                                 (Trapeze Poland Sp. z o.o.)
13:05 – Piotr Strzelec - „Inteligentny System dla Stref Płatnego                                                        Parkowania – narzędzie dla poprawy mobilności                                          miejskiej oraz minimalizacji ryzyka infekcji                                                  dzięki rozwiązaniom bezdotykowym”
                                     (Asseco Data Systems S.A)
13:20 – Paweł Sokołowski - Atos S.A.
13:35 – 
13:50 – Dyskusja plenarna

14:15 - 15:40 Jaki wpływ na korzystanie z usług miejskich i miejskiej                           infrastruktury mają aplikacje mobilne?

14:15 – Maciej Gackowski - QB Mobile Sp. z o.o.
14:30 – Caruma Sp. z o.o.
14:45 – 
15:00 – 
15:15 – Dyskusja plenarna

15:40 - 17:05 E-Urząd – na ile pandemia zmieniła  postrzeganie                                     koncepcji E-urzędu i czy zmiana jest trwała?

15:40 – Ewelina Konarzewska - "Integracja danych publicznych kluczem                                                          do skuteczniejszego zarządzania"                                                                (Comtegra S.A.)

15:55 – 
16:10 – 
16:25 – Dyskusja plenarna

2021

22 października
*Poszczególne bloki tematyczne są wstępnymi propozycjami a ich zakres i tematyka mogą ulec zmianie wraz z dołączaniem do konferencji kolejnych prelegentów.

09:00 - 10:25 Smart buildings – Trend? Koncepcja? Czy konieczność?

09:00 – 10:00 - Prelekcje

09:15 – 
09:30 – 
09:45 – 

10:00 – Dyskusja plenarna,

10:25 - 11:50 Jak oświetlać przestrzeń miejską i w jak uniknąć                                     najczęstszych błędów (np. zjawisko smogu                                               świetlnego).

10:25 – 11:25 - Prelekcje

10:25 – 
10:40 – 
10:55 – 
11:10 – 


11:25 – Dyskusja plenarna

11:50 - 13:15 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - w kierunku                           zamykania obiegu.

11:50 – 12:50 - Prelekcje

11:50 –
12:05 –
12:20 –
12:35 –


12:50 – Dyskusja plenarna

13:15 - 14:40 Jak i czy? - nowoczesne technologie mogą się                                           przyczynić do oszczędzania zasobów wody?

13:15 – 14:15 - Prelekcje

13:15 – 
13:30 – 
13:45 – 
14:00 – 


14:15 – Dyskusja plenarna

Konferencja2021_mobile.png