2021

21 października

09:00 – Otwarcie hali dla zwiedzających

09:30 – Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości

10.00 – Blok tematyczny: A sustainable and smart city

10.00 – Arkadiusz Kołodziej: „Od cyfrowej transformacji w kierunku                     smart city – czyli jak to robimy w Warszawie”/Warsaw –                         towards  smart city through digital transformation (Urząd                       m.st. Warszawa, Zastępca Dyrektora Biura Cyfryzacji Miasta)

10:15 – Małgorzata Ciechomska: "Nie tylko metropolie: rozwiązania                     Smart City dla dużych i małych miejscowości" (Orange),

10:30 – Bruno Hervet: "What levers does the smart city implement to                   improve the quality of life of its inhabitants? What solutions                     can be deployed to help it to meet tomorrow’s challenges?"                    (SUEZ Consulting CEO & Executive Vice President Smart Cities SUEZ                    Group)

10:45 – Łukasz Szczepański (Allegro)

11:00 – Dyskusja plenarna:

            Moderator: Dr Aleksander Orłowski

            Uczestnicy: Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekreatarz miasta                          Białystok,  Małgorzata Ciechomska, Łukasz Szczepański 

             (Allegro), Tadeusz Osowski - dyr. Biura Cyfryzacji m.st.                               Warszawy

11:20 - 12:30 Systemy monitoringu miejskiego a bezpieczeństwo                                     publiczne

11:20 – Michał Borzucki: "Inteligentne rozwiązania dla monitorowania                przestrzeni publicznej". (Robert Bosch Sp. z o.o.)

11:35 – Łukasz Lik - "ITS – inteligentne rozwiązania dla ruchu                               drogowego(HIKVISION Poland)

11:50 – Marcin Palka, Alexander Atanasov "Rola system VMS bazującego              na otwartej platformie na przykładzie współczesnych projektów              Smart Cities". (Milestone)

12:10 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Marcin Palka 
            Uczestnicy: Michał Borzucki, Łukasz Lik , Mariusz Jankowski -                   Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice

12:30 - 14:45 Transport publiczny, mobilność miejska i infrastruktura                               transportu miejskiego w czasach „post - pandemicznych”.

12:30 – Maciej Szafran, „Wykorzystanie narzędzi monitoringu wizyjnego             do zarządzania infrastrukturą rowerową w mieście” (T-Mobile                   Polska),

12:45 – Piotr Strzelec „Inteligentny System dla Stref Płatnego                              Parkowania – narzędzie dla poprawy mobilności miejskiej oraz               minimalizacji ryzyka infekcji dzięki rozwiązaniom                                   bezdotykowym” (Asseco Data Systems S.A)

13:00 – Piotr Płecha, Paweł Sokołowski "Wsparcie cyfrowej                                 transformacji miast do Smart City 4.0 z wykorzystaniem chmury             obliczeniowej i platformy danych eCity" (Chmura Krajowa, Atos),

13:15 – Elżbieta Burliga "Smart płatności w mieście – kierunki zmian

            i rozwoju" (First Data Polska)

13:30 – Marcin Musioł - "Transport na żądanie realnym rozwiązaniem                 obecnych wyzwań w komunikacji zbiorowej" (Blees Sp. z o.o.)

13:45 – Mikołaj Kwiatkowski  "Wykorzystać szanse! Czy pandemia                      będzie motorem zmian?" (Trapeze Poland Sp. z o.o.)

14:00 – Jan Cools - "The power of big data for urban traffic                                   management" (Be-Mobile)

14:15 – Bartosz Słaboń "Strefy Czystego transportu w miastach" (Egis                  Projects)

14:30 – Paweł Kasperek "Wdrożenie do praktyki innowacyjnego                             produktu w postaci czujnika parkingowego nowej generacji,
             z modułem dla osób niepełnosprawnych w oparciu
             o dedykowane wyniki prac B+R" 
(KSK Development),

14:40 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Dr Aleksander Orłowski
            Uczestnicy: Robert Kobylański - Wiceprezes Zarządu Asseco Data                                    Systems, Piotr Płecha, Paweł Sokołowski,

                             Elżbieta Burliga,​ Marcin Musioł, Jan Cools,

                             Bartosz Słaboń

15:00 - 16:30 Jaki wpływ na korzystanie z usług miejskich i miejskiej                           infrastruktury mają aplikacje mobilne?

15:00 – Filippo Logi, Ph.D. i Andrzej Harbicki "Klucz do zrównoważonego             rozwoju miast nosimy w kieszeni  /  The key to sustainable                     cities is in our pocket"

15:15 – Maciej Gackowski "Karta Mieszkańca - skuteczna integracja                   mieszkańców z miastem (QB Mobile Sp. z o.o.)

15:30 – Maciej Bułkowski "Nowy standard komunikacji - blockchain                     SmartKey w miastach przyszłości!" - (Caruma Sp. z o.o.)

15:45 – Krzysztof Kluza "Hello City - nowoczesna platforma cyfrowa do              zarządzania miastem" (INEA S.A.)

16:00 – Anna Sopala, Mariusz SkowrońskiMoja okolica - nowoczesna                 platforma komunikacji lokalnej społeczności polskich                               gmin.” (S4C Operator Sp. z o.o.)

16:15 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Bartosz Dominaik
            Uczestnicy: Filippo Logi Ph.D
., Jan Matulewicz, Maciej Gackowski,

            Maciej Bułkowski, Krzysztof Kluza, Anna Sopala, Mariusz                         Skowroński

2021

22 października

09:30 - 11:30 Smart buildings – Trend? Koncepcja? Czy konieczność?

09:30 – Bartosz Marciniak  "Efektywność energetyczna - Zarządzanie                 budynkami miejskimi w chmurze imperius®" (PROMAR)

09:45 – Grzegorz Klimczyk "Smart Building i sieci kampusowe 5G, czyli o             synergii najnowszych technologii w rozwiązaniach Internetu                   Rzeczy (Orange)

10:00 – Michał Małek "Analiza obrazu jako klucz w efektywnym                           zarządzaniu budynkiem" (Robert Bosch Sp. z o.o.)

10:15 – Krzysztof Łyżwa - "Data-driven design - projektowanie 

            i optymalizacja budynków na podstawie analiz danych                             pochodzących z modeli cyfrowych" (Baid Group),  

10:30 – Mariusz Okuń, Paweł Kaim "Budynki inteligentne czy                                     energooszczędne? A może smart i eko?" (PZITB)

10:45 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Mariusz Okuń,
            Uczestnicy: Bartosz Marcinia
Grzegorz Klimczyk,  Michał                           Małek, Krzysztof Łyżwa, 

11:15 - 13:10 Jak gromadzić? Jak zabezpieczać i wykorzystywać                                   dane publiczne w celu sprawniejszego zarządzania                                 urzędem i miastem.

11:15 – Maciej Szafran, „Jak sprawić, by dane płynące z rozwiązań Smart              City były faktycznie rozwiązaniem, a nie częścią problemu” (T-                   Mobile)
11:30 – Robert Kunicki „Zarządzanie danymi jako element wsparcia                        procesów organizacji oraz narzędzie wspierania innowacji”
            (Wydział Zarządzania Danymi, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Cyfryzacji                      Miasta)
11:45 – Wojciech Łachowski
            "Zarządzanie danymi w miastach - jak budować podstawy do                     podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę? (Instytut Rozwoju Miast              i Regionów)
12:00 – Ewelina Konarzewska  "Integracja danych publicznych kluczem                 do skuteczniejszego zarządzania" (Comtegra S.A.)

12:15 – Leszek Sułkowski "Opłatomaty wkraczają do sektora                                 publicznego" Instytut Systemów Publicznych
12:30 – Dyskusja plenarna
            Moderator: Szymon Ciupa
            Uczestnicy: z-ca dyr. Biura Cyfryzacji Miasta - Arkadiusz Kołodziej,                         Wojciech Łachowski, Ewelina Konarzewska, Leszek Sułkowski, Maciej                     Szafran

13:00 - 14:45 Nowoczesne technologie a ochrona środowiska i                         jego zasobów.

13:00 – Agnieszka Pietruszka "Smart Water: zdalny odczyt i wykrywanie               awarii, czyli Internet Rzeczy w trosce o wodę" (Orange)
13:30 – Jakuba Sprusińskiego "Smart Piramida, czyli optymalizacja                        kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów u źródła ich                        wytworzenia." (T-Master S.A.)
13:45 – Michał Kluczyński, TECHNOLOGIA NARROWBAND – IOT - NOWA                JAKOŚĆ W TELEMETRII (T-Mobile)
14:00 – Jeremi Elżanowski "Zarządzanie wodami deszczowymi w                             miastach na przykładzie ACO City" (Dyrektor Sprzedaży Regionu                      Północ w firmie ACO Sp. o. o.)

14:15 – Dyskusja plenarna

20_09_2021_Konferencja_mobile.png