2022

25 października

Program konferencji jest na bieżąco uzupełniany o tematy poszczególnych prelekcji

 

 

09:00 – Otwarcie hali dla zwiedzających

 

09:30 – Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości

 

08:00 – otwarcie hali dla wystawców,
09:00 – otwarcie hali dla zwiedzających

 

Scena główna
09:10 – Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości


09:30 – Wręczenie Nagród Smart City Poland Award 2022


09:45 - 11:15 – Blok tematyczny:
            Jak budować kompetencje miast do adaptacji nowych                             technologii?       
            Partner bloku – Unia Metropolii Polskich, 

11:20 - 13:20 - Blok tematyczny:
            Big Data a transformacja miast

11:20 – 11:35 - Inwebit: 
            Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo                             przestrzeni publicznej
11:35 – 11:50 – Instytut Miast i Regionów: 
            Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych – wnioski z badań i                    rekomendacje dla polskich samorządów

            Wojciech Łachowski
11:50 – 12:05 – Polskie Ścieki
            Zarządzanie obiegiem ścieków w Smart City

            Wojciech Witowski

11:50 – 12:05 – Fiserv Polska S.A.:

            Smart płatności w miastach – jak mogą pomóc w cyfryzacji miasta

            Elżbieta Burliga

12:05 – 12:20 – Smart Factor Sp. z o.o.  
            Jak technologia wspiera miasta w walce z chaosem reklamowym czyli                 zarządzanie przestrzenią miasta z wykorzystaniem danych

            Szymon Ciupa

12:20 – 12:35 – Emitel S.A.
            Co to znaczy być smart – jak technologie wpływają na poprawę                         funkcjonowania miast

12:35 – 12:50 – Biuro Informacji Kredytowej S.A.
            Czy Twoje miasto stać na pobłażanie miejskim dłużnikom?
            Jak miasta radzą sobie z odzyskiwaniem opłat dodatkowych za jazdę bez             biletu komunikacji miejskiej a także czynszów za lokale komunalne. Jak               mogą sobie ułatwić to zadanie?

12:50 – 13:20 Debata

13:20 – 13:50 – Blok Partnerski: Urbaniqe


13:50 – 14:50 – Blok Partnerski: Wizlink, Forprogress


14:50 – 17:00 – Blok tematyczny:

             Zielona energia oraz nowoczesne technologie pozwalające                     ograniczać jej zużycie - jednym ze sposobów zapobiegania                     kryzysowi energetycznemu.

14:50 – 15:05 – Inwebit
             Prace B+R w celu opracowania platformy technologicznej Smart IoT                    Metering oraz modułu komunikacyjnego i sensora pomiarowego dla                      rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), wspierających akwizycję danych z                    urządzeń pomiarowych

14:50 – 15:05 – Orange Polska

             Oszczędne miasta są smart , czyli jak nowe technologie pomagają                        ograniczać zużycie energii

             Paweł Staszczak

14:50 – 15:05 – Akcelerator Publiczne Innowacje:  

             30% mniej kosztów energii w JST –  osiągnij oszczędność przez                          optymalizację kosztową a nie dodatkowe inwestycje w OZE

             Remigiusz Czerniej

15:05 – 15:20 – SOLWENA Sp. z o.o. 

             Zielona energia oraz nowoczesne technologie pozwalające ograniczać jej              zużycie - jednym ze sposobów zapobiegania kryzysowi energetycznemu

             Mariusz Stawiński

19:00 – Wieczór branżowy

2022

26 października

10:00 – 12:00 – Blok tematyczny:

             Co z tym transportem? Jak rozwijać i jak modernizować                          transport oraz infrastrukturę transportową w nowoczesnym                    mieście.

10:00 10:15 Asseco Data Systems

             Zrównoważona Mobilność Miejska wspierana rozwiązaniami ADS
             Piotr Strzelec

10:15 10:30 Rowerado

             Inteligentny systemy parkowania rowerów jako sposób rozwoju                           mikromobilności w miastach

             Jos Muller

10:15 10:30 Egis Projects Polska

             Strefy Czystego Transportu na przykladzie Low Emission Zone -                          Manchester

             Bartosz Słaboń

10:30 10:45 ZIR ELDRO

             Miasta w XXI wieku – o cyfryzacji procesów zarządzania infrastrukturą                  techniczną w aglomeracjach miejskich

             Paweł Piechowiak

              Marcin Mazur

10:45 – 11:00 – Fiserv Polska S.A.:

              Transport – zmiany w płatniczych rozwiązaniach transportowych – dokąd               zmierzamy?

            Elżbieta Burliga

11:00 – 11:15 – ThinkIt Consulting sp. z o.o.  

              Bezobsługowa identyfikacja pasażera w komunikacji miejskiej
              (Be In/Be Out)

              Adam Kruczek

11:15 – 11:30 – Akcelerator Publiczne Innowacje:  

              Wykorzystanie AI dla transportu miejskiego na bazie economy sharing –               budowa i optymalizacja systemów wynajmu rowerów tradycyjnych,                       elektrycznych i hulajnóg

              Dorian Zalewski

11:30 – 12:00 – Dyskusja plenarna 


12:00 – 14:30 – Blok tematyczny:

             Budując zielone miasto przyszłości.

12:00 – 12:15 – Orange Polska
             Zielone miasta są smart, czyli jak technologie pomagają                          tworzyć miejsca, w których żyje się lepiej

             Małgorzata Ciechomska

12:15 – 12:30 – Akcelerator Publiczne Innowacje:

             Efekty globalne, działanie lokalne – system monitoringu stanu powietrza              i sposoby aktywnego przeciwdziałania przekraczaniu norm skażenia                      powietrza

             Grzegorz Lewkowicz

12:30 – 12:45 – 1M Track:

             1M Track - Nowa era aktywności w mieście

             Tomasz Smokowski

13:00 – 13:30 – Dyskusja plenarna

20_09_2021_Konferencja_mobile.png