Smart City Poland Award

Smart City Poland Award to nagroda przyznawana za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City wdrożone w roku poprzedzającym targi.  Laureatami nagrody mogą zostać Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz firmy komercyjne. 

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbywa się podczas gali wieczornej tragów Smart City Expo Poland (21 października 2021 roku).