Smart City Poland Award

Smart City Poland Award to nagroda przyznawana za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City wdrożone w roku poprzedzającym targi.  Laureatami nagrody mogą zostać Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz firmy komercyjne. 

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbywa się podczas gali wieczornej tragów Smart City Expo Poland (21 października 2021 roku).

Smart City Poland Award 2020

Podczas II Edycji konkursu w 2020 roku Jury postanowiło przyznać

nagrody w czterech kategoriach:

Kategoria "Transport"

Asseco Data Systems S.A.

 

Kategoria „Ochrona środowiska”

T-Mobile Polska

Kategoria „Innowacyjna gospodarka”

T-Mobile Polska

Kategoria „E-usługi”

S4C Operator

Smart City Poland Award