top of page

2021

21 października
*Poszczególne bloki tematyczne są wstępnymi propozycjami a ich zakres i tematyka mogą ulec zmianie wraz z dołączaniem do konferencji kolejnych prelegentów.

09:00 - 11:25 A sustainable and smart city

09:00 – uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości (scena główna),
09.30 – 09.45 – Orange
11:00 – Dyskusja plenarna

Bruno Hervet (SUEZ Consulting CEO & Executive Vice President Smart Cities SUEZ Group)What levers does the smart city implement to improve the quality of life of its inhabitants? What solutions can be deployed to help it to meet tomorrow’s challenges?

11:25 - 12:50 Systemy monitoringu miejskiego a bezpieczeństwo                                 publiczne

11:25 – Bosch
11:40 – Łukasz Lik - "ITS – inteligentne rozwiązania dla ruchu drogowego"
            (HIKVISION Poland)

11:55 – Milestone
12:10 – Michał Borzucki
             
"Inteligentne rozwiązania dla monitorowania przestrzeni                             publicznej" (Robert Bosch Sp. z o.o.)
12:25 – Dyskusja plenarna

12:50 - 14:15 Transport publiczny, mobilność miejska i infrastruktura                               transportu miejskiego w czasach „post - pandemicznych”.

12:50 – Mikołaj Kwiatkowski
            "Wykorzystać szanse! Czy pandemia będzie motorem                                 zmian?" (Trapeze Poland Sp. z o.o.)
13:05 – Piotr Strzelec
            „Inteligentny System dla Stref Płatnego Parkowania – narzędzie               dla poprawy mobilności miejskiej oraz minimalizacji ryzyka                       infekcji dzięki rozwiązaniom bezdotykowym” (Asseco Data                        Systems S.A)
13:20 – Paweł Sokołowski - Atos S.A.
13:35 – Elżbieta Burliga - First Data Polska
13:50 – Marcin Musioł
 - "Transport na żądanie realnym                                            rozwiązaniem obecnych wyzwań w komunikacji zbiorowej"                     (Blees Sp. z o.o.)
14:05 – Dyskusja plenarna

14:30 - 16:30 Jaki wpływ na korzystanie z usług miejskich i miejskiej                           infrastruktury mają aplikacje mobilne?

14:30 – Filippo Logi, Ph.D. i Jan Matulewicz
            "Klucz do zrównoważonego rozwoju miast nosimy w kieszeni  /                  The key to sustainable cities is in our pocket"
14:45 – Maciej Gackowski - QB Mobile Sp. z o.o.
15:00 – Maciej Bułkowski
            "Nowy standard komunikacji - blockchain SmartKey w miastach                  przyszłości!" - Caruma Sp. z o.o.
15:15 – INEA S.A.
15:30 – S4C Operator Sp. z o.o.
15:45 – Dyskusja plenarna

16:10 - 17:15 E-Urząd – na ile pandemia zmieniła  postrzeganie                                     koncepcji E-urzędu i czy zmiana jest trwała?

16:10 – Ewelina Konarzewska
            "Integracja danych publicznych kluczem do skuteczniejszego                     zarządzania" (Comtegra S.A.)
16:25 – Wojciech Łachowski
            "Zarządzanie danymi w miastach - jak budować podstawy do                     podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę?

16:30 – Instytut Systemów Publicznych
16:45 – Dyskusja plenarna

2021

22 października
*Poszczególne bloki tematyczne są wstępnymi propozycjami a ich zakres i tematyka mogą ulec zmianie wraz z dołączaniem do konferencji kolejnych prelegentów.

09:00 - 10:25 Smart buildings – Trend? Koncepcja? Czy konieczność?

09:00 – 10:00 - Prelekcje
09:00 – Bartosz Marciniak
            "Efektywność energetyczna - Zarządzanie budynkami miejskimi w                 chmurze imperius®" (PROMAR)
09:30 – Baid Group
09:45 – Michał Małek
            "Analiza obrazu jako klucz w efektywnym zarządzaniu budynkiem"               (Robert Bosch Sp. z o.o.)
10:00 – Dyskusja plenarna,

10:25 - 11:50 Jak oświetlać przestrzeń miejską aby uniknąć                                     najczęstszych błędów (np. zjawisko smogu                                               świetlnego).

10:25 – 11:25 - Prelekcje

10:25 – 
10:40 – 
10:55 – 
11:10 – 

11:25 – Dyskusja plenarna

11:50 - 13:15 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - w kierunku                           zamykania obiegu.

11:50 – 12:50 - Prelekcje

11:50 –
12:05 –
12:20 –
12:35 –

12:50 – Dyskusja plenarna

13:15 - 14:40 Jak i czy? - nowoczesne technologie mogą się                                           przyczynić do oszczędzania zasobów wody?

13:15 – 14:15 - Prelekcje

13:15 – 
13:30 – 
13:45 – 
14:00 – 

14:15 – Dyskusja plenarna

Konferencja2021_mobile.png
bottom of page