top of page

2021

21 października

09:00 – Otwarcie hali dla zwiedzających

09:30 – Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości

10.00 – Blok tematyczny: A sustainable and smart city

10.00 – Arkadiusz Kołodziej: „Od cyfrowej transformacji w kierunku                     smart city – czyli jak to robimy w Warszawie”/Warsaw –                         towards  smart city through digital transformation (Urząd                         m.st. Warszawa, Zastępca Dyrektora Biura Cyfryzacji Miasta)

10:15 – Małgorzata Ciechomska: "Nie tylko metropolie: rozwiązania                     Smart City dla dużych i małych miejscowości" (Orange),

10:30 – Bruno Hervet: "What levers does the smart city implement to                   improve the quality of life of its inhabitants? What solutions                     can be deployed to help it to meet tomorrow’s challenges?"                    (SUEZ Consulting CEO & Executive Vice President Smart Cities SUEZ                    Group)

10:45 – Łukasz Szczepański (Allegro)

11:00 – Dyskusja plenarna:

            Moderator: Dr Aleksander Orłowski

            Uczestnicy: Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekreatarz miasta                          Białystok,  Małgorzata Ciechomska, Łukasz Szczepański 

             (Allegro), Tadeusz Osowski - dyr. Biura Cyfryzacji m.st.                               Warszawy

11:20 - 12:30 Systemy monitoringu miejskiego a bezpieczeństwo                                     publiczne

11:20 – Michał Borzucki: "Inteligentne rozwiązania dla monitorowania                przestrzeni publicznej". (Robert Bosch Sp. z o.o.)

11:35 – Łukasz Lik - "ITS – inteligentne rozwiązania dla ruchu                               drogowego(HIKVISION Poland)

11:50 – Marcin Palka, Alexander Atanasov "Rola system VMS bazującego              na otwartej platformie na przykładzie współczesnych projektów              Smart Cities". (Milestone)

12:10 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Marcin Palka 
            Uczestnicy: Michał Borzucki, Łukasz Lik , Mariusz Jankowski -
                  Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Katowice

12:30 - 14:45 Transport publiczny, mobilność miejska i infrastruktura                               transportu miejskiego w czasach „post - pandemicznych”.

12:30 – T-Mobile 

12:45 – Piotr Strzelec „Inteligentny System dla Stref Płatnego                              Parkowania – narzędzie dla poprawy mobilności miejskiej oraz               minimalizacji ryzyka infekcji dzięki rozwiązaniom                                   bezdotykowym” (Asseco Data Systems S.A)

13:00 – Piotr Płecha, Paweł Sokołowski "Wsparcie cyfrowej                                 transformacji miast do Smart City 4.0 z wykorzystaniem chmury             obliczeniowej i platformy danych eCity" (Chmura Krajowa, Atos),

13:15 – Elżbieta Burliga "Smart płatności w mieście – kierunki zmian

            i rozwoju" (First Data Polska)

13:30 – Marcin Musioł - "Transport na żądanie realnym rozwiązaniem                 obecnych wyzwań w komunikacji zbiorowej" (Blees Sp. z o.o.)

13:45 – Mikołaj Kwiatkowski  "Wykorzystać szanse! Czy pandemia                      będzie motorem zmian?" (Trapeze Poland Sp. z o.o.)

14:00 – Jan Cools - "The power of big data for urban traffic                                   management" (Be-Mobile)

14:15 – Bartosz Słaboń "Strefy Czystego transportu w miastach" (Egis                  Projects)

14:30 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Dr Aleksander Orłowski
            Uczestnicy: Robert Kobylański - Wiceprezes Zarządu Asseco Data                                    Systems, Piotr Płecha, Paweł Sokołowski,

                             Elżbieta Burliga,​ Marcin Musioł, Jan Cools,

                             Bartosz Słaboń

14:50 - 16:30 Jaki wpływ na korzystanie z usług miejskich i miejskiej                           infrastruktury mają aplikacje mobilne?

14:50 – Filippo Logi, Ph.D. i Andrzej Harbicki "Klucz do zrównoważonego             rozwoju miast nosimy w kieszeni  /  The key to sustainable                     cities is in our pocket"

15:05 – Maciej Gackowski "Karta Mieszkańca - skuteczna integracja                   mieszkańców z miastem (QB Mobile Sp. z o.o.)

15:20 – Maciej Bułkowski "Nowy standard komunikacji - blockchain                     SmartKey w miastach przyszłości!" - (Caruma Sp. z o.o.)

15:35 – Krzysztof Kluza "Hello City - nowoczesna platforma cyfrowa do              zarządzania miastem" (INEA S.A.)

15:50 – Anna Sopala, Mariusz SkowrońskiMoja okolica - nowoczesna                 platforma komunikacji lokalnej społeczności polskich                               gmin.” (S4C Operator Sp. z o.o.)

16:10 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Bartosz Dominaik
            Uczestnicy: Filippo Logi Ph.D
., Jan Matulewicz, Maciej Gackowski,

            Maciej Bułkowski, Krzysztof Kluza, Anna Sopala, Mariusz                         Skowroński

2021

22 października
*Poszczególne bloki tematyczne są wstępnymi propozycjami a ich zakres i tematyka mogą ulec zmianie wraz z dołączaniem do konferencji kolejnych prelegentów.

09:30 - 11:30 Smart buildings – Trend? Koncepcja? Czy konieczność?

09:30 – Bartosz Marciniak  "Efektywność energetyczna - Zarządzanie                 budynkami miejskimi w chmurze imperius®" (PROMAR)

09:45 – Grzegorz Klimczyk "Smart Building i sieci kampusowe 5G, czyli o             synergii najnowszych technologii w rozwiązaniach Internetu                   Rzeczy (Orange)

10:00 – Michał Małek "Analiza obrazu jako klucz w efektywnym                           zarządzaniu budynkiem" (Robert Bosch Sp. z o.o.)

10:15 – Krzysztof Łyżwa - "Data-driven design - projektowanie 

            i optymalizacja budynków na podstawie analiz danych                             pochodzących z modeli cyfrowych" (Baid Group),  

10:30 – Mariusz Okuń, Paweł Kaim "Budynki inteligentne czy                                     energooszczędne? A może smart i eko?" (PZITB)

10:45 – Dyskusja plenarna

            Moderator: Mariusz Okuń,
            Uczestnicy: Bartosz Marcinia
Grzegorz Klimczyk,  Michał                           Małek, Krzysztof Łyżwa, 

11:15 - 13:10 Jak gromadzić? Jak zabezpieczać i wykorzystywać                                   dane publiczne w celu sprawniejszego zarządzania                                 urzędem i miastem.

11:15 – T-Mobile
11:30 – Robert Kunicki „Zarządzanie danymi jako element wsparcia                        procesów organizacji oraz narzędzie wspierania innowacji”
            (Wydział Zarządzania Danymi, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Cyfryzacji                      Miasta)
12:00 – Wojciech Łachowski
            "Zarządzanie danymi w miastach - jak budować podstawy do                     podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę? (Instytut Rozwoju Miast              i Regionów)
11:45 – Ewelina Konarzewska  "Integracja danych publicznych kluczem                 do skuteczniejszego zarządzania" (Comtegra S.A.)

12:30 – Leszek Sułkowski "Opłatomaty wkraczają do sektora publicznego"                      Instytut Systemów Publicznych
12:30 – Dyskusja plenarna
            Moderator: Szymon Ciupa
            Uczestnicy: z-ca dyr. Biura Cyfryzacji Miasta - Arkadiusz Kołodziej,                         Wojciech Łachowski, Ewelina Konarzewska, Leszek Sułkowski

13:10 - 14:45 Jak nowoczesne technologie a ochrona środowiska i                    jego zasobów.

13:15 – Agnieszka Pietruszka "Smart Water: zdalny odczyt i wykrywanie               awarii, czyli Internet Rzeczy w trosce o wodę" (Orange)
13:30 – T-Master
13:45 – Jeremi Elżanowski "Zarządzanie wodami deszczowymi w miastach na                      przykładzie ACO City.
14:00 – 

14:15 – Dyskusja plenarna

20_09_2021_Konferencja_mobile.png
bottom of page