2020

3 - 4 czerwca

Zdrowie miast przyszłością globalnego zdrowia.

Jak nowoczesne technologie i usługi mogą pomóc w lepszym i zdrowszym życiu w mieście?

* Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz Fundacjom i Stowarzyszeniom działającym non - profit udostępniamy możliwość zaprezentowania ich projektów z zakresu ochrony zdrowia - bezpłatnie. Każdy otrzyma 15 minut czasu na prezentację pomysłów i rozwiązań.

* Zastrzegamy sobie możliwość wyboru jednego z projektów w przypadku gdy zgłoszonych zostanie kilka podobnych propozycji (co do zastosowanej technologii, pomysłu, rozwiązania).