* Jednostkom Samorządu Terytorialnego oraz Fundacjom i Stowarzyszeniom działającym non - profit udostępniamy możliwość zaprezentowania ich projektów z zakresu ochrony zdrowia - bezpłatnie. Każdy otrzyma 15 minut czasu na prezentację pomysłów i rozwiązań.

* Zastrzegamy sobie możliwość wyboru jednego z projektów w przypadku gdy zgłoszonych zostanie kilka podobnych propozycji (co do zastosowanej technologii, pomysłu, rozwiązania).

Zgłoszone projekty:

1. "Portal na czas epidemii"
Urząd miasta Gdyni uruchomił specjalny portal dedykowany trwającej epidemii Covid-19. Koronawirus.um.gdynia.pl – to adres, który warto zapamiętać. Mieszkańcy znajdą tam najważniejsze informacje o aktualnych obostrzeniach, a także o tym, gdzie szukać pomocy i jak załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe. Całość została podzielona na kategorie tak, żeby każdy mógł łatwo dotrzeć do potrzebnych informacji. Witryna www.koronawirus.um.gdynia.pl powstała dla gdynian i z myślą o nich. To miejsce, które w pigułce prezentuje aktualną wiedzę na temat wirusa, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania w czasie epidemii.

Gdyński portal jest efektem działań Gdyńskiego Centrum Kontaktu, które podczas epidemii pracuje zdalnie nie pozostawiając mieszkańców bez możliwości skontaktowania się z urzędem w celu załatwienia swoich spraw. 

2. Miejski Bank Zasobów NGO

Kryzys pandemii koronawirusa, którego doświadczył niemal każdy obszar działalności człowieka wskazał nie tylko słabości, ale także działania, które mogą zostać wykorzystane w innych kryzysowych sytuacjach. Dlatego bazując na doświadczeniach walki z COVID-19 takich miast jak Wrocław czy Gdynia, pojawił się pomysł tworzenia w miastach Miejskch Banków Zasobów organizacji pozarządowych, których zadaniem byłoby wsparcie m.in. działań w obszarze zdrowia. MBZ NGO to bank zasobów lokalowych, ludzkich (pracownicy i wolontariusze), transportowych (np. samochody dostawcze) oraz produkcyjnych (np. możliwość zmiany produkcji na szycie maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych), którymi dysponują organizacje pozarządowe. MBZ NGO byłby zarządzany (mapowanie zasobów - aplikacja) przez cały czas przez operatora - organizację pozarządową (znającą lokalny „rynek NGO”), wyłonioną w konkursie. Przedsięwzięcie byłoby dofinansowane w ramach umów wieloletnich Gmina - NGO.

3. Smart City. Łódź Przyjazna Seniorom 2020-2040.

Fundacja System Aktywizacji Seniora
Ideą realizowanego Projektu jest „budowanie” Łodzi, jako przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, poprzez kreowanie innowacji technologicznych i społecznych. Łodzi, w której będzie można dostrzec miasto o wyjątkowym potencjale. Realizacja Projektu doprowadzi do wykreowania przestrzeni, która ze względu na sytuację demograficzną będzie stanowiła połączenie „miasta przyjaznego starzeniu się” i „miasta inteligentnego”. Miasta, które poprzez powstałe na drodze realizacji Projektu funkcjonalności wpisze się w Global Age-Friendly Cities – koncepcję opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Projekt „Smart City. Łódź Przyjazna Seniorom 2020-2040” to koncepcja długofalowej, wielosektorowej i skoordynowanej współpracy wielu środowisk na rzecz budowania miasta wychodzącemu naprzeciw potrzebom zdrowotnym i demograficznym. Zaawansowany proces starzenia się populacji oznacza konieczność przeorganizowania zarówno infrastruktury, jak i przestrzeni publicznej, społeczno-zawodowej, biznesowej, zdrowotnej i edukacyjnej, tak aby była ona bardziej przyjazna zarówno seniorom, jak i młodemu pokoleniu. Działania podejmowane w tym zakresie powinny skoncentrować się na wykorzystaniu istniejącego w tych sektorach potencjału, przy zastosowaniu istniejącej wiedzy i w oparciu o nowe technologie. Projekt przedstawia obszary interwencji, jak również proponuje konkretne narzędzia i rozwiązania celem zrealizowania idei miasta przyjaznego seniorom.